Att köpa genom oss

I över ett kvarts sekel har Bolaget koncentrerat sig på de vackraste hemmen på de bästa adresserna.
Är du ute efter det finaste, är chansen alltså stor att du hittar det här hos oss.
Hittar du inte ditt drömboende direkt kan du anmäla dig i vårt kundregister och bli premiumkund (Anmäl dig här).

Nöjer du dig inte med det utan du vill att vi aktivt söker upp ditt nya hem? Fyll i dina kontaktuppgifter på fliken "sökuppdrag" eller slå oss en signal.

Bostadsrättsförening/Bostadsförening

Bostadsförening är en äldre upplåtelseform av lägenheter. Dessa är ofta bildade innan 1930 när bostadsrättslagen tillkom. Skillnaden mellan en bostadsförening och en bostadsrättsförening behöver inte vara stor. Den väsentliga skillnaden är att olika civilrättsliga regelkomplex gäller - föreningslagen (LEF) gäller för bostadsföreningar och bostadsrättslagen gäller för bostadsrättsföreningar.

När man köper en andel i en bostadsförening är det viktigt att man läser igenom de stadgar (regler) som gäller i föreningen. Dessa stadgar kan inverka på t ex möjligheten att hyra ut i andra hand eller belåna lägenheten.
Bostadsföreningar har stort utrymme i utformningen av stadgarna och det är därför viktigt att man vet vilka regler som gäller i föreningen.

Många bostadsföreningar har skrivit om sina stadgar så de är anpassade efter bostadsrättslagen. I dessa fall är det ingen reell skillnad.

Har ni ytterligare frågor om bostadsföreningar så kan ni kontakta Skatteverket.

Föreningens stadgar hittar ni tillsammans med årsredovisningen på hemsidan.

Oäkta bostadsföretag

Den vanligaste formen av bostadsrättsföreningar bedriver verksamhet vars syfte till minst 60% består i att till de egna medlemmarna tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen. I en del föreningar uppfylls inte denna gräns eftersom andelen bostadslägenheter med hyresrätt, lokaler samt bostadsrättslägenheter som ägs av juridiska personer överstiger 40%. Denna förening betraktas då som ett oäkta bostadsföretag.

Att vara medlem i ett oäkta bostadsföretag skiljer sig skattemässigt i jämförelse med de traditionella bostadsrättsföreningarna. De skattemässiga skillnaderna gäller främst uppskovsavdrag vid köp och försäljning samt ev bostadsförmånsbeskattningen under tiden man är medlem i föreningen.

Uppskovsavdrag
För säljare medges inte uppskovsavdrag vid försäljning av en andel i ett oäkta bostadsföretag. Säljare beskattas för hela överskottet i inkomstslaget kapital med skattesats 30%. Redovisning sker i nästföljande års deklaration.

Köpare av en andel i ett oäkta bostadsföretag får ej ta med tidigare beviljade uppskovsavdrag, utan dessa måste tas upp till beskattning.

Bostadsförmån
I de fall man bor billigare än vad det skulle kostat att hyra motsvarande lägenhet beskattas man som medlem för denna bostadsförmån. Marknadshyran minskas med de utgifter man har haft för att disponera lägenheten, dvs avgifter och eventuella reparationsutgifter som en hyresvärd skulle stått för om lägenheten varit en hyresrätt. Mellanskillnaden utgör bostadsförmånsvärdet och ses som en utdelning från föreningen i inkomstslaget kapital. Bostadsförmånen deklareras årligen.

En del av utdelningen är dock skattefri enligt lättnadsreglerna. Det skattefria beloppet räknas fram genom att multiplicera lättnadsunderlaget med lättnadssatsen (70% av statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret).

Budgivning

Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och hur bud bör lämnas. Mäklaren ska också informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren för försäljningen.

Mäklarens skyldighet att vidarebefordra bud och meddelanden
En mäklare ska redovisa alla spekulanter som visat intresse för att köpa objektet till uppdragsgivaren. Informationen ska omfatta alla bud och andra meddelanden från spekulanterna. Detta gäller även om buden inte lämnats på det sätt som bestämts. Mäklarens skyldighet att vidarebefordra bud och meddelanden gäller till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av både säljaren och köparen. Det är enbart säljaren som kan bedöma om ett bud är intressant eller inte. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Det är säljaren som bestämmer till vem objektet ska säljas, en mäklare kan därför inte lova en spekulant att denne ska få köpa.

Det är säljaren som bestämmer när objektet ska säljas, en mäklare kan därför inte lova en spekulant ytterligare tid för att lägga nya bud.

Det är säljaren som bestämmer till vilket pris objektet ska säljas, en mäklare får därför inte avbryta pågående marknadsföring utan säljarens samtycke.

Tips inför en budgivning

Tala gärna med banken innan ni ger er in i en budgivning. Det är bra att veta vilka ekonomiska förutsättningar man har och vilka villkor banken kan erbjuda.

Var tillgänglig! Tillgänglighet uppskattas av samtliga parter.

Var öppen och ärlig! Informera om villkor och önskemål. Öppna kort bidrar till en problemfri och lyckad affär för samtliga och efter avslutad budgivning finns sällan utrymme för extra förhandlingar.

Ett bud är alltid ett bud och även om det på intet sätt knyter en spekulant till ett köp vill vi gärna se det som ett "gentlemens agreement". Det ser vi gärna att Ni gör också!

Mer info kan du läsa på: www.fmf.se

Lycka till!

Finansiering

Som kund på Bolaget kan du förstås välja att finansiera ditt boende hur du vill. Sedan många år har vi dock ett nära samarbete med SEB. Det betyder att alla Bolaget-kunder får väldigt bra lånevillkor och direkt tillgång till personlig rådgivning. SEB har dessutom ställt några av sina allra kunnigaste rådgivare till ditt förfogande, personer som kan berätta allt du behöver veta när du köper eller säljer bostad.

Läs mer på bo-lånet.se
Bankkontakt SEB Östergatan
Jenny Wingårdh
040-667 62 05
Bankkontakt SEB Kyrkogatan Lund
Henrik Wennerberg
046-398 12 35

Sökuppdrag

Kanske vet du exakt vad du vill ha, kanske är det jättebråttom, kanske har du letat länge utan framgång, kanske har du mycket höga krav och söker något verkligt speciellt.

Oavsett vilket, hjälper vi dig gärna att ta fram ditt drömboende.

För dig som har ett sökuppdrag hos oss anstränger vi oss lite extra. Vi utnyttjar våra kontakter samt vår mångåriga erfarenhet av marknaden, annonserar på hemsidan, dagspress för att du skall hitta rätt. Och det bästa av allt är att det inte kostar någonting. Det enda vi kräver är att du är seriöst intresserad.

Slå oss en signal eller fyll i kontaktformuläret, så tar vi kontakt med dig.
Namn:
E-post:
Mobil:
Övrig info:
Ditt sökuppdrag är skickat.