Coolt 1960-tal!

sextio4

Läckert 1960-tal! Ibland kan jag vara lite avis på personer som byggde sina egna hus på 1960-talet. Byggnadsstilen under denna tid är ju bara SÅ cool!

I slutet av 1950-talet började Europa återhämta sig från andra världskrigets härjningar, vilket ledde till en kraftig ökning av konsumtion och en ökad efterfrågan på bostäder. Som svar på detta utvecklades en massproduktion av bostäder som skapade ett behov av nya planerings- och produktionssystem. Många drog slutsatsen att framtiden skulle erbjuda en snabbt föränderlig värld, där människors individualism skulle ge upphov till, för arkitekterna, alltmer oförutsebara behov. Flera arkitekter ansåg att man i den nya arkitekturen skulle erbjuda en större, fast konstruktion, ofta i form av ett slags ramverk, där man efter behov kunde lägga till, ta bort eller ändra vissa bostadsenheter efter olika önskemål. Till exempel arbetade den holländske arkitekten Wim van Bodegraven med att skapa byggnader som kunde förändras över tid, men ändå behålla ett sammanhängande uttryck.

sextio3

sextio1

Inom strukturalismen i USA och Japan delades synen att storstädernas expansion inte borde förhindras utan bejakas. Man förkastade de gamla igenkänningsbara byggnadssätten och ville skapa en byggd miljö utan kulturella normer och som är i ständig förändring. Dessa kallade man “super”- eller “megastrukturer”. Inspiration från pop-konst, serietidningar och science fiction-noveller, samt oljeraffinaderier och undervattensforskning var inte ovanligt. Några av de mest internationellt kända stora byggprojekten under tiden är Cooks Plug-in-city (1964), en tillfällig och utbytbar stad, och Walking City av Ron Herron (1964), en stad bestående av massiva, mobila robotstrukturer, med egen intelligens, som rör sig vart än deras resurser behövs. Malmö som under denna tid var en riktig arbetarstad har dessvärre kommit lite i skymundan vad gälla byggnationerna under just denna tid. Men ett par fina bilder har jag allt lyckats skrapa fram. De flesta är från mitt absoluta favorithus detta året, ett objekt vi förmedlat på Bülow Hubes väg i Malmö.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*