Bostadsmarknaden Malmö just nu – analys.

Hur ser bostadsmarknaden ut just nu?

Så var det dags igen för månadsrapporten om bostadsmarknaden. I början på november saktade bostadsmarknaden in ganska kraftigt. Under december månad visar marknaden en fortsatt nedgång. Som Per Jörgensen uttalade sig om i vårt månadsbrev i november månad var den senaste liknande nedgången på bostadsmarknaden hösten 2011, som då höll i sig i några månader.

Per Jörgensen, VD Bolaget.

 

Bostadsmarknaden i Malmö. Svart på vitt.

När oron är som störst och massmedia  pratar om bostadsmarknad i kris och domedagsrubrikerna sällskapar med frukosten kan det vara bra och viktigt att titta på de faktiska siffrorna, som tas fram av Svensk Mäklarstatistik, och omfattar över 90 % av de bostadsaffärer som sker via mäklare. Diagrammet nedan visar de senaste två årens prisutveckling i Malmö.

Bostadsmarknaden Malmö

Bastadsmarknaden Malmö

Allting beror på vad man jämför med. De senaste två årens prisutveckling* i Malmö visar en betydande prisökning över tid, trots nedgången de senaste månaderna. (*Svensk Mäklarstatistik)

De senaste fyra åren visar en uppåtgående kurva*, fram till oktober 2017, med någon enstaka svag nedgång under korta perioder, ofta under månaderna december eller juni. (*Svensk Mäklarstatistik)

 

Vad händer nu?

I Dagens Industri kan man den 18 januari 2018 läsa om en färsk konjunkturprognos som analyserat bostadsmarknaden i Sverige. Den förutspår en stabilisering av priserna och en nedgång av bostadsbyggandet – precis det som vår VD Per Jörgensen förutspådde redan i nyhetsbrevet från oss i november, där man kan läsa; “Per Jörgensen, VD och fastighetsmäklare på Bolaget Fastighetsförmedling tror på en nedgång här under december, men säger samtidigt att en återhämtning förmodligen kommer efter årsskiftet.”

Fortsatt stark konjunktur och låga räntekostnader stabiliserar. Ett litet orosmoln enligt Handelsbankens konjunkturrapport är dock hushållens skuldsättning som ökat de senaste åren. Lugnade är dock att sparandet har ökat och ger många hushåll högre kapacitet inför ev höjningar av räntorna, som i dagsläget är rekordlåga.

Vad tror Per Jörgensen?

Han börjar med att konstatera att den prisuppgång som skett från januari 2017, nu är borta. I januari har dock prisbilden piggat på sig och säljare och köpare känner sig tryggare. Utbudet är för närvarande dubbelt så stort som i januari 2017, men då ska vi komma ihåg att 2017 var ett år med historiskt lågt utbud. Nuvarande utbud är på inget vis speciellt högt ur ett historiskt perspektiv, så någon fara för fortsatt prisnedgång finns inte.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*