Bostadsmarknaden 2019 - enligt Per Jörgensen, VD Bolaget Fastighetsförmedling.

Bostadsmarknaden 2019 - enligt Per Jörgensen, VD Bolaget Fastighetsförmedling.

charlotta jörgensen Publicerad den 22 Jan 2019

HUR SLUTADE 2018?

2018 präglades bostadsmarknaden av stabil prisnivå och ett mediokert utbud. Ett ganska ”tråkigt” år utan några egentliga överraskningar.

LÄGET INFÖR 2019

[caption id="attachment_16088" align="alignleft" width="682"] Per Jörgensen VD Bolaget Fastighetsförmedling om bostadsmarknaden 2019.[/caption] Året har öppnat  bra och Per tror att den värsta osäkerheten är över för de flesta säljare/köpare. Han fortsätter; Vi har dock en dåligt fungerande bostadspolitik med inlåsningseffekter och bostadsbrist. Regeringen och Finansinspektionen har ägnat sig åt att ”lappa och laga”. Finansinspektionens amorteringskrav har skapat inlåsningseffekter och skapat höga trösklar för förstagångsköpare. Uppskovsregler har ändrats flera gånger och nya regeringen har signalerat ännu en ny ändring. Nu behövs en rejält genomarbetad bostadspolitik med långsiktighet tillsammans med reformation av skattesystemet. Frågan är om vi kan förvänta oss det av den nytillträdda regeringen? På flera andra håll spekuleras det om räntebidragen; "Den minst sagt heta frågan om minskat ränteavdrag kan ha kommit upp i uppgörelsen mellan S,MP,C och L." enligt Ekonomiekot Extra. Ekonomiekots chef Anders Billing  fortsätter; " I uppgörelsen pratar man om en omfattande skattereform. Partierna skriver inte rakt ut att det handlar om ränteavdraget men flera har gjort den tolkningen i veckan kring en formulering om att hushållens skulder ska minska och bostadsmarknadens funktionssätt ska förbättras".  Harry Flam, professor och ordförande i Finanspolitiska rådet, säger "att en reducering av ränteavdragen hade varit bättre än de kreditbegränsningar som man redan har infört, det vill säga amorteringskrav och lånetak."  

FÖRVÄNTNINGAR BOSTADSMARKNADEN 2019

Per säger; Man kan nog vara försiktigt optimistisk. En lite mer expansiv budget är aviserad. Det ger lite mer i plånboken och kan kanske motverka en lägre ekonomisk tillväxt. Jag skulle dessutom inte bli förvånad om det senaste amorteringskravet skrotas. Jag tror inte heller på att några större räntehöjningar, så ingen prispåverkan är att vänta. Tror vi kan förvänta oss en viss prisuppgång, men det blir inga stora uppgångar, men uppåt blir det. Gissningsvis 3-6%.  

FARORNA BOSTADSMARKNADEN 2019

Per fortsätter; Sveriges ekonomi går bra och sysselsättningen är hög, så trots en svag regering tror jag inte på några inhemska faror. Farorna ligger istället i yttre händelser. Brexit och Trumps politik är orosmoln. Även på närmare håll finns en viss oro för Italiens ekonomi som kan få följdverkningar i övriga Europa. Sammanfattningsvis kan vi nog se fram emot ett lite positivare år, men ett stort ansvar för utvecklingen ligger på våra politiker.