Bostadsmarknaden i Malmö sommar 2019.

Bostadsmarknaden i Malmö sommar 2019.

charlotta jörgensen Publicerad den 19 Jun 2019

Bostadsmarknaden i Malmö - sommar 2019

Victor Jörgensen, delägare och fastighetsmäklare på Bolaget Fastighetsförmedling i Malmö uttalar sig om hur marknaden ser ut just nu.

Tydlig stabilitet - osäkerheten på väg bort

Marknaden har under våren förändrats ganska mycket. Över hela linjen ser vi nu tydliga tecken på en stabilare bostadsmarknad. 1 Flera opinionsundersökningar visar förändringar i kundernas attityder och förväntningar. Färre tror på sjunkande priser. 2 Statistiken visar stabila och stigande priser. Centrala Malmö visar en uppgång på 12 månader på 6 % på bostadsrätter och 5  % uppgång på villor. (Enl Mäklarstatistik) 3 Jämfört med föregående år visar statistiken fler transaktioner på bostadsmarknaden, dvs fler sålda bostadsrätter och villor.

Sommarens utbud

Under sommarmånaderna, framförallt juni/juli har utbudet på bostadsmarknaden en tendens att sjunka ganska mycket. Vi brukar räkna med ungefär 20 % mindre utbud under perioden. Ett mindre utbud har en tendens att driva upp prisbilden ytterligare.

Konjunktur

Vi ligger fortsatt i högkonjunktur, dock med tecken på avtrappning. Gissningsvis kommer en räntehöjning i början på nästa år, Riksbanken vill säkert skapa beredskap för en konjunkturavmattning. Ränteskillnaderna kommer dock att vara marginella.