Bostadsmarknaden juli 2023

Publicerad den 27 Jun 2023

Det ständiga samtalsämnet - bostadsmarknaden

På varenda middag eller utekväll möter man samma fråga; Vad händer på bostadsmarknaden? Ska jag köpa nu? Eller sälja? Vad tror du om räntorna?

Kan tänka mig att alla i vår bransch upplever samma frågor, och har man varit med länge i branschen får man ibland välja att inte tala om vad man jobbar med om du inte vill prata jobb hela kvällen! Så intresserade är människor av just bostadsmarknaden, den ligger många varmt om hjärtat.

Under våren 2023 har prisläget stabiliserats och fortsätter så även under maj och juni månad. Enligt Svensk Mäklarstatistik ser branschen nu mer offensiva köpare som börjar ana räntetoppen.

Hos oss på Bolaget rullar det på riktigt bra. Trots att man på riksnivå ser en nedgång av antalet sålda bostadsrätter årets fem första månader med hela 25 %, har vi fler försäljningar än samma period föregående år!

Bostadsrätter

Under maj ökade priserna i samtliga redovisade områden. I de centrala delarna och i Storstockholm ökade priserna med +1% medan priserna i Storgöteborg och Stormalmö ökade med +2%. Årstakten för bostadsrätterna varierar från -6% till -10%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Att notera är att priserna på sålda bostadsrätter Malmö nu ligger på samma nivå som mars 2021, då marknaden var i rakt uppåtstigande.

Villor

Även villapriserna ökade i maj. I Storgöteborg och Storstockholm var ökningen +1% och i Stormalmö +2%. I storstadsområdena, där drygt 30% av villorna säljs, har priserna på årsbasis minskat med -14%. Att jämföra med rikets -13% och riket utanför storstadsområdena -12%, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Antalet sålda bostäder i hela riket fortsätter att vara lågt. Under årets första fem månader såldes 40.800 bostadsrätter och 18.400 villor, det är -25% respektive -19% färre än samma period förra året.

Men hos oss på Bolaget har vi inte denna förändring, utan tvärtom!

Medelpriset för en villa i Sverige är nu 3,8 miljoner kronor en bostadsrätt 2,9 miljoner kronor.

Svensk Mäklarstatistik bygger på de försäljningar som mäklare dagligen rapporterar in. I dagsläget får de in data från över 95% av Sveriges mäklare.

Och framåt då?

Närmast har vi att förvänta oss nytt räntebesked från Riksbanken nu på torsdag. Vi kan nog förvänta oss en höjning med 0,25% och inte osannolikt en dubbelhöjning med 0,50%. Skulle det bara bli 0,25% så kan vi med stor sannolikhet  räkna med ytterligare 0,25% i September.

Med det sagt tror jag att vi har närmat oss räntetoppen, vilket även präglar bostadsmarknaden. De flesta kunderna känner nog att vi befinner oss där, vilket innebär mindre osäkerhet om framtiden (åtminstone vad avser räntor) och man kan agera utifrån det. Under 2024 kan vi nog börja räkna med sjunkande räntor, men att förvänta sig att vi kommer tillbaka till den lågräntemiljö vi tidigare haft tror jag är orealistisk.

Om man tänker att räntorna på rörliga bostadslån under 2024 kommer att hamna på en  ca 3,5% (tror jag i alla fall känns rimligt). Med en 30% avdragsrätt ger det nettoräntor på  ca 2,45%, vilket i ärlighetens namn inte är så farligt.

 Hur ser marknaden ut för bostäder framöver då ?

Idag ser vi att kunderna är betydligt mer omsorgsfulla i sina köp, tidigare var det ju så att oavsett vad man köpte så steg bostaden i pris, så ser det inte ut idag.

Den typen av bostäder vi förmedlar, boenden med karaktär och ”hög kvalitet” genererar fortsatt väldigt bra priser och har påverkats mindre av prisnedgång.

Utbudet av denna typ av boenden är fortsatt låg och efterfrågan på dessa mycket god.

 Att hålla ögonen på framöver är fortsatt bostads- och bostadsrättföreningarnas ekonomi. Räntehöjningarna drabbar inte bara dig ur privatekonomiskt perspektiv utan även föreningar som skall omsätta sina lån, dessutom tenderar föreningarna ofta att välja lån med längre bindningstid.

 När det gäller utbud kan vi även konstatera att bostadsmarknaden kommer att få betydligt mindre konkurrens från nyproduktion, vilket kommer att ge bra stöd för den befintliga marknaden

.Sammanfattningsvis är min bedömning att vi börjar få fast mark under fötterna och vi kan förvänta oss en stabil och försiktig prisökning framöver. För er som vill byta upp er eller komma in på marknaden är det hög tid nu.

Per Jörgensen

VD / Bolaget Fastighetsförmedling