Jonas Lindvall tillsammans med Bolaget - Ystad Trädgårdsstad 16-18 aug!

Jonas Lindvall tillsammans med Bolaget - Ystad Trädgårdsstad 16-18 aug!

charlotta jörgensen Publicerad den 17 Jul 2019

Brf Leanderklockan av Jonas Lindvall

Brf Leanderklockan är en del av Ystad Trädgårdsstad, som nu växer fram. Målsättningen är att skapa en grön stadsdel som omfattar mellan 400-450 bostäder i varierande upplåtelseformer. Området har tidigare varit en plantskola som nu på ett naturligt sätt skapat förutsättningar för en grön stadsdel. Den redan uppvuxna och gröna karaktären bevaras och stor hänsyn tas till befintlig vegetation. Brf Leanderklockan är ritad av arkitekten och designern Jonas Lindvall. På den tidigare platsen för Leanders Plantskola kommer tre stycken enheter med sex bostadsrätter i varje att produceras. Lägenheterna kommer att variera i storlek från 79 till 143 kvm. Förutom naturliga och grönskande omgivningar kommer interiören att spegla den omgivande naturen med till exempel ek och marmor som material. Användningen av organiska material ger både värme och textur och återspeglar den skönhet och kvalitet i Jonas Lindvalls arkitektur som han är internationellt känd för. [caption id="attachment_16898" align="aligncenter" width="820"] Brf Lenaderklockan[/caption] Brf Leanderklockan

Om Jonas

Mer än 20 års arkitektur och design har gjort Jonas Lindvall till en av Skandinaviens stora nu levande designers och arkitekter. Att jämföra honom med Bruno Mathsson ligger nära till hands. Jonas Lindvall står för det bekväma och det tidlösa. I tidigare husprojekt finner man kopplingar till den tidiga internationella modernismen. Jonas har ritat både möbler, interiörer och fullskalig arkitektur. Hans klassiska formspråk med djup respekt för både material och detaljer avspeglar sig i hans verk. ”Arkitektur och design handlar om att få människor att känna att man bryr sig.” säger Jonas. ”Ett hus ska vara ett gediget hantverk i både stort och smått. Att ha full förståelse och kontroll för hur saker och ting är gjorda är viktigt.” ”Med Brf Leanderklockan vill jag skapa bostäder som folk har råd med, med fokus på material och arkitektur. Mångsidighet, flexibilitet och välbefinnande. Jag vill skapa hem för olika människor, i varje steg av livet. Varje lägenhet borde vara en oas av lugn, ett utrymme med många möjligheter, liksom möjligheten att växa med sina invånare, medan användningen av naturmaterial, som trä och sten   erbjuder hållbarhet och tidlös skönhet.” säger Jonas. Jonas Lindwall -  Brf Leanderklockan

Ystad i korthet

29 448 invånare i kommunen 18 350 invånare i tätorten Fyra gymnasieskolor Skånes minsta akutsjukhus Gråbrödraklostret grundades 1258 Biografteatern Scala är Sveriges äldsta biograf Färjeförbindelser med Polen och Bornholm

Ystad som stad

Så här uttalar sig Leila Ekman, stadsarkitekt Ystads Kommun: ”Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Den medeltida stadskärnan med sina korsvirkeshus och smala gränder är väl vad de flesta förknippar Ystad med. Men Ystad är så mycket mer. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt. Allt som allt en god miljö för kreativitet. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Ystad ska växa med 300 nya invånare per år, och vi behöver skapa minst 150 nya hem varje år för att klara det målet. Vi strävar efter att få ett brett utbud av olika bostäder i olika miljöer. Ystads attraktivitet och identitet kommer av den charmiga medeltida stadskärna som erbjuder museer, historiska byggnader och ett brett kulturutbud. Utöver den medeltida stadskärnan kännetecknas Ystad av sina olika stadsdelar med välbevarad bebyggelse från alla epoker. Skolorna i Ystad är kända för sina goda resultat och trygga miljöer. Det är nära till allt i Ystad, och det finns en stark lokal arbetsmarknad. Till det kan läggas goda kommunikationer med direkttåg till Malmö/ Kastrup/Köpenhamn, och en hamn med internationella förbindelser.

Ystad Trädgårdsstad

I centrala Ystad skapas nu en ny stadsdel med fokus på grönska och hållbarhet. Totalt skapas cirka 400-450 nya bostäder. Området har tidigare varit en plantskola som skapar unika förutsättningar för en grön stadsdel. Stor hänsyn tas till befintlig vegetation. Jonas Lindvalls 18 unika bostäder kommer att ligga i den norra delen av området. Just på den platsen finns resterna av en stor trädgård, och det är också här som det gamla värdshuset Missunna har legat, ett omtyckt utflykts och förlustelseställe. När Missunna revs i början på 1900-talet byggdes en större villa på platsen som fick namnet Solbacken. Plantskolan, som legat på den södra delen startade redan 1909 och flyttade sin verksamhet 2012. Över hundra år som plantskola! Området har som ambition att bli en grön stadsdel tillsammans med klimatsmarta lösningar. Befintliga växter och träd integreras i miljön. På tak, balkonger och gårdar ska ges möjlighet till egen odling. Växtligheten ska få ta stor plats genom att minimera hårdgjorda ytor. Ny grönska kopplas samman med parker och grönstråk. Dagvattenhantering tas om hand genom infiltration och lokal fördröjning på kvartersmark. Lösningar till innovativ avfallshantering, återvinning och kompostering. Möjlighet till fiberanslutningar i öppet nät erbjuds respektive bostad. Konstruktioner med låga värmeförluster och låga kylbehov. Installationer utförs med effektiv elanvändning för minimal förbrukning av primärenergi. Delprojekten planeras med skyddade och säkra cykelparkeringsplatser för att minska bilkörning.

Byggstart och inflyttning

Byggstart är planerad till sommaren 2019. Inflyttning är planerad slutet 2020 eller första delen av 2021. Mer information tillhandahålles av ansvarig fastighetsmäklare, Per Jörgensen - 040-101101.

Gröna dagar - mässa i Ystad 16-18 aug - med John Taylor som gäst

Gröna Dagar- mässan kommer att äga rum i Ystad Trädgårdsstad 16-18 augusti. Då presenteras Brf Leanderklockan på plats! Som en del av det tre dagar långa evenemanget kommer kändisträdgårdsmästaren John Taylor vara gäst på byggplatsen eftersom naturen spelat en viktig roll i utformningen av Brf Leanderklockan. John Taylor är bl a programledare i SVT:s Trädgårdstider och slottsträdgårdsmästare på Tjolöholms slott. Han kommer att prata om livsuppehållande jordbruk i stadsområden. Brf Leanderklockan Brf Leanderklockan