Kom du ihåg att ta ditt julbad?

Kom du ihåg att ta ditt julbad?

Anna Olsson Publicerad den 27 Dec 2011
Julbadet ägde rum när julen stod för dörren och det var dags för gårdens folk att snygga till sig. Det gick till så att man ställde in ett stort kar i köket, där alla sedan fick tvaga sig, vare sig det behövdes eller ej. Det gjorde det dock i allmänhet, eftersom man i det äldre jordbrukssamhället inte hade riktigt samma uppfattning om renlighet och hygien, som slog igenom med industrialiseringen. De flesta nöjde sig vanligen med att tvätta sig någon gång i veckan. Julbadet skedde enligt en sträng hierarki och det var långt ifrån självklart att man bytte vatten mellan varje badande. Först badade husfar, husmoroch sönerna, sedan döttrar, drängar och pigor. Det förekom dock variationer på denna ordning, men det var i allmänhet ålder och värdighet, som avgjorde turordningen. På sina håll lade man också blommor, som man torkat och sparat sedan midsommarhelgen i badet. Detta för att skänka de badande styrka och skydda dem från onda krafter. Frågan är: Kom DU ihåg att ta ditt bad? Haha! Bilderna kommer från vårt eget arkiv, fler fina badkar hittar du HÄR!