Pampigt sekelskifte

Anna Olsson Publicerad den 28 Jun 2016
Har du någon personlig favorit bland den stora mängden byggnadsstilar som finns? I några veckor framöver kommer vi att dyka ner i några av de allra största stilarna på vår blogg, där vi dessutom letat fram och bjuder på riktiga godbitar från bildarkivet. Först ut är mångas favorit - pampigt sekelskifte! sekelskifte4 Sekelskiftesvåningar säljer vi titt som tätt, men vad är det då egentligen som gör dessa våningar så speciella? Hur tillkom byggnadsstilen och vad kännetecknas den av? I de flesta länder benämns sekelskiftets pampiga byggnader under namnet Art Nouveau. Namnet kommer efter butiken Galerie d’Art Nouveau i Paris, som drevs av en tysk konsthandlare vid namn Siegfried Bing. Namnet antyder att stilen uppfattades som en brytning med traditionell formuppfattning. Detsamma gäller för det katalanska namnet på rörelsen: modernisme. I Tyskland och de nordiska länderna kom stilen att benämnas Jugend, efter en tidskrift med samma namn. I Italien kallades stilen för Stile floreale, vilket bäst beskriver hur den tog sin inspiration från naturens oregelbundna och organiska former, men i stiliserad form. I Storbritannien gick stilen under namnet Liberty style och i Österrike Secession ("utbrytning" - det vill säga från den tradtionella konsten i Künstlerhaus Wien). sekelskifte2 sallskapsrum3 Jugendarkitekturen tillkom vid 1800-talets slut och inspirerades av Arts and Crafts-rörelsens växt- och djurmönster, järnarkitekturens dekorer och Louis Sullivans växtlika ornamentik. Till skillnad från flera andra stilar var jugendfasaderna ofta fria från den så ofta sedda spegelsymmetrin, vilket gav en större frihet åt fasadernas komposition. Byggnaderna är mycket rika på ornament, särskilt med inspiration från växtriket eller människans anatomi. Jugendepoken blev jämfört med andra stilar mycket kortlivad, men kom under en tid av mycken byggaktivitet och därför kan man se relativt många exempel på denna stil, speciellt många byggnader finns i Malmö att se bland både Rörsjöstadens och Gamla Stadens mysiga kvarter. Ta en promenad i områdena och titta på alla de vackra byggnaderna som finns där så är jag säker på att du kommer upptäcka en och annan vacker fasad. De stora utställningarna och mässorna bidrog till att sprida stilen och här kan nämnas världsutställningarna i Chicago 1893 och Paris 1900, konstindustriutställningen i Turin 1902, Stockholmsutställningen 1897 och Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906 och såklart, inte minst, Baltiska utställningen i Malmö år 1914. sekelskifte1 sallskapsrum5 sallskapsrum6 Alla bilder är såklart våra egna, tagna i våningar som ligger i ett hus uppfört år 1897 på Stora Nygatan i Malmö. Spara Spara