Sälja, köpa eller avvakta? Bostadsmarknaden just nu.

Sälja, köpa eller avvakta? Bostadsmarknaden just nu.

charlotta jörgensen Publicerad den 20 Nov 2017

Faktiska siffror 2017

Att prisbilden på bostadsmarknaden varierar över tid är inget nytt. När prisbilden förändras - upp eller ner, märker vi som jobbar som fastighetsmäklare det långt innan de offentliga siffrorna kommer ut. Låt oss göra en tillbakablick de sista åren för att jämföra med nuläget. Under de senaste tio åren har vi vid tre tillfällen haft märkbara nedgångar i priserna på bostadsmarknaden - 2007, 2008 och 2011. Vid alla tre tillfällena infann sig nedgången ganska hastigt och på hösten. Nedgångarna var i alla tre fallen på cirka 10 %. Om vi jämför våra sålda bostäder på Bolaget så visar snittpriserna från januari- oktober 2016 på 34 900:- per kvadrat. Under samma period  2017, så ser vi ett kvadratmeterpris på 36 900:-.  Så även om priserna skulle gå ner får man vara uppmärksam på vilken tidsperiod man jämför med. Nu är marknaden långsam och de allra flesta förstabud som läggs ligger under utgångspris. Ännu har inte säljarna accepterat den nya prisbilden, vilket gör att försäljningarna tar längre tid. Förhandlingarna går också saktare. Det säljs helt enkelt färre bostäder.

Vad tror vi om bostadsmarknaden 2018?

De faktiska omständigheterna är trots allt fortsatt låga räntor, sysselsättningen ökar, konjunkturen är god - och det är fortfarande brist på bostäder. "Stark svensk tillväxt och tilltagande tillväxt i omvärlden gynnar hushållen och motverkar en nedgång på bostadsmarknaden" säger Swedbank-ekonomerna i dagens artikel i Dagens Industri. Per Jörgensen, VD och fastighetsmäklare på Bolaget Fastighetsförmedling tror på en nedgång här under december, men säger samtidigt att en återhämtning förmodligen kommer efter årsskiftet. Precis som under de andra tre tillfällena 2007, 2008 och 2011. Här kan du läsa om Pers tidigare uttalande om höstens marknad.