Bostadsrättsförening/
Bostadsförening

Bostadsförening är en äldre upplåtelseform av lägenheter. Dessa är ofta bildade innan 1930 när bostadsrättslagen tillkom. Skillnaden mellan en bostadsförening och en bostadsrättsförening behöver inte vara stor. Den väsentliga skillnaden är att olika civilrättsliga regelkomplex gäller - föreningslagen (LEF) gäller för bostadsföreningar och bostadsrättslagen gäller för bostadsrättsföreningar.

När man köper en andel i en bostadsförening är det viktigt att man läser igenom de stadgar (regler) som gäller i föreningen. Dessa stadgar kan inverka på t ex möjligheten att hyra ut i andra hand eller belåna lägenheten.
Bostadsföreningar har stort utrymme i utformningen av stadgarna och det är därför viktigt att man vet vilka regler som gäller i föreningen.

Många bostadsföreningar har skrivit om sina stadgar så de är anpassade efter bostadsrättslagen. I dessa fall är det ingen reell skillnad.

Har ni ytterligare frågor om bostadsföreningar så kan ni kontakta Skatteverket.

Föreningens stadgar hittar ni tillsammans med årsredovisningen på hemsidan.