Bostadsmarknaden april 2018 - analys.

Bostadsmarknaden april 2018 - analys.

charlotta jörgensen Publicerad den 4 May 2018
Per Jörgensen om bostadsmarknaden Malmö

"The new normal"

"Efter en hysterisk start på bostadsmarknaden 2017 och en rejält nervös avslutning på året har marknaden under våren 2018 börjat repa mod. Det är fortsatt en viss osäkerhet bland såväl köpare som säljare. Men för var vecka som går känner sig respektive parter mer och mer trygga. Istället för att utbudet normalt ökar under april/maj, så ser vi istället en stabil utbudsnivå under årets första 4 månader. Utbudsnivåerna nu är egentligen mycket mer normala än de extremlåga utbuden 2016/2017. Det borgar för en mycket sundare marknad. Affärerna går lite långsammare och köparna har möjlighet att ta väl avvägda beslut." Per Jörgensen, VD på Bolaget fortsätter; Min bedömning, som jag redan i början på året var klar över, är att den prisnivå som vi ligger på nu, kommer att vara stabil framöver.

Prisnedgång/prisuppgång faktorer som påverkar bostadsmarknaden

Varför ingen nedgång:
  1. Stabilt utbud.
  2. Fortsatt låga räntor
  3. Amorteringskraven är ”live”, ingen osäkerhet där längre
  4. Stark ekonomi totalt för moder Svea
  5. Låg arbetslöshet
  6. Låg rörlighet på bostadsmarknaden tillsammans med hög inflyttning till Malmö
Varför ingen uppgång – än:
  1. Marknaden behöver ”bensin” för prisökning. Historisk "bensin" har t e x varit; En period med många danska köpare. En period där många hyresrätter blev bostadsrätter, där förstaköparna gjorde bra vinst och investerar den i nytt boende. En snabb marknad med högre efterfrågan än utbud. Frånvaro av räntesänkningar. Perioder av kraftiga prisuppgångar som i sin tur driver priserna.
En förutsättning för prisuppgång är således att det kommer in mer pengar i systemet. Men en sak är säker, så länge utbudet ligger på dessa låga nivåer och flyttkedjorna inte fungerar är det bara en tidsfråga. Nu passar vi på att hälsa våren välkommen, och hoppas även där på en någorlunda god stabilitet. Njut av helgen, solsken och varandra!